panoptICONS (2010)

De aanwezigheid van surveillance camera’s in het centrum van de stad is tegenwoordig volkomen geaccepteerd als de normale gang van zaken. De bewakingscamera lijkt haast een logisch, natuurlijk onderdeel van de stad geworden. panoptICONS speelt in op het feit dat we constant in de gaten gehouden worden door de alomtegenwoordige camera’s in de stad. Om dit te laten zien worden de panoptICONS, stadsvogels met beveiligingscamera’s als hoofd, verspreid door het centrum van verschillende steden. Hier leven deze cameravogels door zich te voeden met de privacy van de mensen die in het zicht van hun camera’s door de stad wandelen.


 
Een korte video gemaakt met opnames die genomen zijn door onze cameravogel in de interactieve installatie die bij het panoptICNOS project hoort. De beelden zijn opgenomen tijdens het TodaysArt Festival in 2010 in Den Haag.