Thoughts and Prayers (2020)

Thoughts and Prayers is een meditatieve interactieve installatie bestaande uit honderden gebedskaarsjes die een reflectie van de bezoeker laten zien. Het warme flikkerende kaarslicht in de donkere ruimte, gecombineerd met Gregoriaanse gezangen geven de bezoeker de rust om even een stap terug te nemen, tot rust te komen en te reflecteren.

Thoughts and Prayers hebben we gemaakt voor de “My Home, My Castle” expositie in Museum Oud Amelisweerd, in Bunnik. De gebedskaarsjes verwijzen naar een specifieke periode in de geschieenis van het huis. In de tweede wereldoorlog was het huis de thuisbasis voor een fraters orde die niet meer in hun normale abdij konden blijven. In die tijd was de ruimte waar in de installatie tentoongesteld wordt de kapel voor de tachtig mannenbroeders. De novicen van de orde werden hier ook getraind in vaardigheden als elektronica en houtbwerking, wat een extra persoonlijke draai gaf aan het project voor ons.

‘My Home, My Castle’ expositie in Museum Oud Amelisweerd, Utrecht, Juni 2020

VONK festival bij Fort het Hemeltje in Houten, Oktober 2021

OPEN ART festival in Örebro Zweden, Juni 2022

‘Lucid’ exhibition in the Kunstkerk in Dordrecht, December 2022